ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI “ZAN” Sp. z o.o. W NAMYSŁOWIE DZIAŁAJĄC W
IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. BOH. WARSZAWY 7
W NAMYSŁOWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE
REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (WLZ) W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM.
I. ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa Boh. Warszawy 7 w Namysłowie w imieniu i na rzecz której działa
Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o., ul. Stanisława Dubois 5, 46- 100 Namysłów,
tel. 077 410-72-65, fax 077 410-72-70, NIP: 752-13-30-488, REGON: 531410741.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Instalacja elektryczna (wykonanie zgodne z wytycznymi TAURON oraz uzgodnionym
schematem WLZ):
Zakres prac:
◦ Zamontowanie wyłącznika głównego prądu.
◦ Wymiana zasilania od ZK do tablicy głównej.
◦ Wymiana instalacji WLZ (bez wymiany ZK).
◦ Montaż tablicy licznikowej podtynkowej wg schematu – do zamykania drzwiczek w
szafie należy zastosować system MasterKey (system klucza generalnego stosowany w
Tauron Dystrybucja S.A. z najniższym poziomem dostępu w uzgodnieniu z TDP PN33
Kluczbork.
◦ Wymiana instalacji oświetleniowej klatki schodowej na lampy na czujnik ruchu.

Pełna treść zapytania ofertowego

Schemat inst. WLZ 

?
?
Skip to content