Zakład Administracji

Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.

Kim Jesteśmy i czym się zajmujemy

 

ZAN Sp. z o.o.

Z dniem 07 marca 2011 roku firma Administracja Domów Mieszkalnych ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie zmieniła swoją nazwę na Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. zo.o. w Namysłowie.

 

!!! UWAGA !!!
Drodzy Mieszkańcy

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, prosi o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Głównego Inspektora Sanitarnego, zwiększa się w różnych regionach naszego kraju ilość przypadków zachorowań związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeorganizowaniu pracy naszego biura.

Dbając o zdrowie Nasze oraz Mieszkańców, zmuszeni jesteśmy dostosować funkcjonowanie firmy do panujących warunków. Oznacza to, że usługi świadczone na rzecz Państwa będą realizowane w formie zdalnych połączeń mailowych i telefonicznych, oraz poprzez platformę E-BOK, bądź wniosków złożonych do skrzynki przy wejściu.
Pracownicy nadal dostępni są dla Państwa w godzinach pracy tj. 7.00-15.00, jednak przyjmowanie klientów w biurze nastąpi tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym okresie.

Numery telefonów:
sekretariat: 77/410-72-65
administratorzy: 77/410-72-75
e-mail: sekretariat@zan-namyslow.pl
ebok: https://euslugi.softhard.com.pl/zan_namys…/Account/UserLogOn

Najważniejsze Informacje

 

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020 – Boh. Warszawy 3

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020 – Boh. Warszawy 3

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/39/2020 DOTYCZY WYKONANIA REMONTU FASADY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 3 W NAMYSŁOWIE kod CPV 45453000-7 zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/38/2020 – Boh. Warszawy 1

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/38/2020 – Boh. Warszawy 1

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/38/2020 DOTYCZY WYKONANIA REMONTU FASADY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. BOHATERÓW WARSZAWY 1 W NAMYSŁOWIE kod CPV 45453000-7 zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo...

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

O G Ł O S Z E N I E Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie deratyzacji w budynkach Spółki, stanowiących własność Gminy Namysłów przekazanych w administrowanie i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie na rok 2020. Zapytanie ofertowe - deratyzacja 2020

WAŻNY KOMUNIKAT

!!! UWAGA !!! Drodzy Mieszkańcy Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie, prosi o zapoznanie się z poniższą wiadomością. Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Głównego Inspektora Sanitarnego, zwiększa się w...

Zarządzenie nr 03/12/2019

Zarządzenie nr 03/12/2019

Zarządzenie nr 03/12/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia trybu windykacji zadłużeń czynszowych w lokalach wynajmowanych oraz własnościowych będących w administrowaniu...

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzątanie 2020r.

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzątanie 2020r.

OGŁOSZENIE Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe Nr ZAN.VII/7062/26/2019 oraz Nr ZAN.VII/7062/27/2019 dot. utrzymania porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących...

?
?