Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/14/2023

Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład Administracji Nieruchomości “ZAN” Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe 

Powierzchnie Wspólnot 

Wzór umowy

?
?
Skip to content