Zakład Administracji

Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.

Kim Jesteśmy i czym się zajmujemy

 

ZAN Sp. z o.o.

Z dniem 07 marca 2011 roku firma Administracja Domów Mieszkalnych ADM-TBS Sp. z o.o. w Namysłowie zmieniła swoją nazwę na Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. zo.o. w Namysłowie.

 

!!! UWAGA !!!
Drodzy Mieszkańcy

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, prosi o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi na bieżąco za pośrednictwem strony Głównego Inspektora Sanitarnego, zwiększa się w różnych regionach naszego kraju ilość przypadków zachorowań związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeorganizowaniu pracy naszego biura.

Dbając o zdrowie Nasze oraz Mieszkańców, zmuszeni jesteśmy dostosować funkcjonowanie firmy do panujących warunków. Oznacza to, że usługi świadczone na rzecz Państwa będą realizowane w formie zdalnych połączeń mailowych i telefonicznych, oraz poprzez platformę E-BOK, bądź wniosków złożonych do skrzynki przy wejściu.
Pracownicy nadal dostępni są dla Państwa w godzinach pracy tj. 7.00-15.00, jednak przyjmowanie klientów w biurze nastąpi tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę w tym okresie.

Numery telefonów:
sekretariat: 77/410-72-65
administratorzy: 77/410-72-75
e-mail: sekretariat@zan-namyslow.pl
ebok: https://euslugi.softhard.com.pl/zan_namys…/Account/UserLogOn

Najważniejsze Informacje

 

Wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie oraz powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów, oraz Wspólnot Mieszkaniowych na lata 2020-2022

Wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie oraz powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy Namysłów, oraz Wspólnot Mieszkaniowych na lata 2020-2022

UWAGA!!! ZMIANA DATY SKŁADANIA OFERT UWAGA!!! Uwaga! w ogłoszeniu o zamówieniu podany jest nieaktywny adres mailowy. Ewentualne zapytania dot. przetargu prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@zan-namyslow.pl w tytule wpisując Przetarg ubezpieczenie na lata...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/27/2019 Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańcom budynków oraz utrzymania czystości terenów stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład...

Zapytanie ofertowe ZAN powierzchnie ZAN wzór umowy ZAN Zapytanie ofertowe nr ZAN.VII/7062/26/2019 Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez...

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/53/2019

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/53/2019

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontukonserwatorskiego elewacji frontowej oraz docieplenia ściany od podwórzaw budynku przy ul. Wróblewskiego 5 w NamysłowieZapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/53/2019Wytyczne konserwatorskie

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/54/2019

Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/54/2019

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej remontukonserwatorskiego elewacji przy ul. Dubois 31A w NamysłowieZapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/54/2019 Wytyczne konserwatorskie

Zapytanie ofertowe Nr ZAN-2232/48/2019

Zapytanie ofertowe Nr ZAN-2232/48/2019

Dotyczy wykonywania usług w zakresie wykonania przeglądów gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego...

Zapytanie ofertowe Nr ZAN.SPP/03/2019

Zapytanie ofertowe Nr ZAN.SPP/03/2019

I. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania robót malarskich w zakresie wykonania oznakowania poziomego – malowania linii ciągłych jednowarstwowych oznaczeń poziomych w strefie płatnego parkowania w Namysłowie. Zapytanie ofertowe Nr...

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

II publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Zarząd Zakładu Administracji Nieruchomości „ ZA N” S p . z o . o . w Namysłowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,68 m2 stanowiącego własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w...

?
?